logolletres

“Dona, digues NO A LA VIOLÈNCIA”

VIOLÈNCIA MASCLISTA

És la que s'exerceix contra les dones en el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, intimidacions o coaccions, té com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l'àmbit públic com en el privat.

Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

La finalitat d'aquesta Llei és establir els mecanismes per contribuir a l'eradicació de la violència masclista que pateixen les dones i reconèixer i avançar en garanties respecte al dret bàsic de les dones a viure sense cap manifestació d'aquesta violència

Formes d'exercir la violència masclista

Física / Psicològica / Sexual / Econòmica

DEMANA AJUDA A:

TELÈFONS D'URGÈNCIA:
900 900 120 / 016 / 112

RECURSOS

POLICIA LOCAL
C. Manuel de Falla, 24.
Tel. 112, 93 371 66 66 i 092

COMISSARIA MOSSOS D'ESQUADRA
C. Laureà Miró, 80-88 Tel. 112

CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT
· CAP Lluís Millet, c. Lluís Millet, núm. 2
Tel. 93 470 29 29
· CAP Can Vidalet, Pl. Bòbila, s/n.
Tel. 93 473 15 69

HOSPITAL COMARCAL MOISÈS BROGGI
C. Jacint Verdaguer, 90 (Sant Joan Despí)
Tel. 93 553 12 00

CENTRE D'INFORMACIÓ I RECURSOS PER A DONES - CIRD Vil·la Pepita
C. Sant Francesc Xavier, 1. Tel. 93 371 33 50
· Servei d'informació i orientació
· Servei d'assessorament jurídic
· Servei d'atenció psicològica

SERVEIS SOCIALS BÀSICS MUNICIPALS
· SSB Can Vidalet, c. Cedres, 31
Tel. 93 371 02 66
· SSB Centre i SSB La Plana
(Centre Municipal Puig Coca)
Petit Parc de l'Amistat, s/n
Tel. 93 372 04 16 i 93 371 33 50
Tel. cita prèvia: 900 300 082

JUTJATS DE 1a. INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ
Núm. 3 Jutjat de violència sobre la dona
C. Tomás Bretón, 32-34
Tel. 93 553 85 90

CENTRE DE SALUT MENTAL D'ESPLUGUES
Rambla Verge de la Mercè, 1, 2a planta
Tel. 93 473 56 12

ASSOCIACIONS DE DONES
· EL GALL, c. Josep Argemí, 48-52
Tel. 93 473 10.40
· EL TALLER, rbla. Verge de la Mercè, 1
Can Vidalet Tel. 93 371 02 66
· LA PLANA, c. Bruc, 40. Tel. 93 473 65 12

TELÈFON MUNICIPAL D'INFORMACIÓ A LA CIUTADANIA
Tel. 900 300 082

ALTRES SERVEIS

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES
Pl. Pere Coromines, 1 - Barcelona
· Línia d'atenció a les dones en situació de violència
(24 hores) Tel. 900 900 120
· Servei d'atenció psicològica
· Servei d'assessorament jurídic

CENTRE D'INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA BAIX LLOBREGAT (CIE)
C. Pou de Sant Pere, 8, baixos
Sant Feliu de Llobregat. Tel. 93 685 99 34

COL·LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA
Servei d'orientació jurídica (justícia gratuïta)
Gran Via de les Corts Catalanes, 111
(Ciutat de la Justícia). Tel 93 422 15 45

COL·LEGI D'ADVOCATS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
C. de les Creus, 8, 1r 2a.
Tel. 93 666 15 07
Servei d'orientació jurídica, c/ de Dalt, 10
Tel. 93 666 46 00 (demanar cita prèvia)

OFICINA D'ATENCIÓ A LA VÍCTIMA DE BARCELONA
Gran Via de les Corts Catalanes, 111,
Edifici 1, 3a planta (Ciutat de la justícia)
Tel. 93 554 87 00

 

 

Centre d'Informació i Recursos per a dones d'Esplugues · C/ Sant Francesc Xavier,1 · Tel. 93 371 33 50 (ext 2190) · Fax 93 732 14 71 . dones@esplugues.cat